נצילות db
קרא עוד
קולנוע ביתי

דירוג דציבל db

מהי נצילות DB (דירוג דציבל)? DB = נצילות של דרייבר (אלמנט). כלומר, אלמנט בעל 92db ואלמנט בעל 80db, השני מביניהם יצטרך מגבר חזק יותר בהשוואה לראשון.לדוגמה, אם ניקח רמקול סאב וופר 400Wrms אבל בעל נצילות נמוכה, נצטרך...

קרא עוד